je od známého herce, myslím, že je o pár let let mladší než já:
Euro? Kdysi nám tvrdili, že esperanto je světový jazyk!