No jo. Tak jsem strávil sobotu v Řevnicích… No a bylo na co koukat. Na tomto místě bych chtěl ukázat, jakou „vatru“ připravili řevničtí na čarodějnice…. Klobouk dolů!