Ona (luští křížovku): „Životodárná tekutina na 4… Kafe? Ale to nezačíná na V!“

Ona (teď již hlasitě): „Jardo! Životodárná tekutina na 4!“

On (hlasitě z dálky): „Pivo!“

Ona: „Ale to nezačíná na V!“

On: „Tak víno! A neotravuj! Právě napouštím vodu do bazénu!“