Bojový úkol na neděli:
V Úněticích je od jara nová hospůdka. Její jméno neznáme, nemáme ani spojení na majitele/provozovatele. Je třeba zajistit co nejvíce informací k provedení úspěšné zteče na jídlo a pití dotyčné hospůdky v horizontu 17.11. (Bude volno!)
Vedlejší úkol:
Rekognoskace variantních cest nástupu na akci popsanou výše za účelem vyhodnocení optimální (nebylo by lepší nejoptimálnější?!) varianty.
Provedení:
Nástup na vlak 10:52 směr Praha, výstup ve stanici Sedlec, pěší přesun do ústí Dolní Šárky. Zdepak pěším pochodem ke křižovatce s modrou značkou, po korekci osy postupu (kufrování cca 30 min.) průchod obcí Lysolaje a nástup do rokle Housle. Po průzkumu dotyčné rokle další postup směr Horoměřice a Únětice.
Cíle dosaženo v cca 15 hod:  Hospůdka u Lasíků.  Veškeré průzkumné práce ukončeny v cca 16 hod (útrata cca 400 Kč za projetí cca 60% jídelníčku) a rychlý přesun do Roztok na nádraží. Odjezd pravidelným osobním vlakem v cca 16:55.

Přílohy:

1. obrazová dokumentace postupu
2. obrazová dokumentace průzkumu Houslí
3. obrazová dokumentace hospůdky U Lasíků.