Je nutné přerušit pracovní tempo – využíváme sobotního volna a pěkného počasí – jdeme k Vltavě!

Je 12. listopadu - počasí se vydařilo!

fotoalbum: Podzimní vycházka