6. ledna 2012


takhle bylo na horách

takhle je v Řeži

Je pátek – byl to hezký, slunečný, i když dost větrný den (ideální na focení – viz odkaz). Když se Eva vrátila ze zaměstnání,nabídl jsem – a bylo přijato – malou procházku Větrušickou roklí. Na konci (v Dole) přívoz – přívozník prohlásil že nepremáva – že je to napsáno i na jízdním řádu. Je fakt, že jsme nedovedli změřit, zda Vltavou protéká více než 400m3/sec a měli jsme pocit, že již nefouká ale každopádně jsme šli roklí pěšky zase zpět – ale potmě….