Kofeine, kofeine,
tvoje sláva nepomine!
Pomáhá muži do sedla,
žena je po něm posedlá!

E.Hemingway: Fiesta