Výročí Gagarinova letu do vesmíru, narozeniny mé matky a největší fax-pas mého života. Částečně mne omlouvá, že jsem byl malý kluk.
„Mami, já vím, že je to obrovská událost, ale není to přehnané, u této příležitosti péci dort?!“
„Synku, jestliže jsi to nezaregistroval, mám dnes narozeniny….“

Jsem v Bratislavě, mám těžce pochroumanou nohu a vzpomínám.