…praví doktor O’Grady:
„Ještě nikdy se nestalo, že by nějaká revoluce po sobě zanechala u vlády ty muže, kteří ji roznítili. A přece se najdou revolucionáři: z toho je zřejmo, jak málo poučná je historie.“

André Maurois:Plukovní Bramble mlčí.