13. listopadu 2012 – mezioborová konference o možnostech záchrany a využití rozsáhlého fondu nemovitostí, který nádraží představují… Nádraží tvoří rozsáhlý komplex technických a architektonických památek, ale pro současný železniční provoz jsou předimenzované. Co s nimi?

Konferenci uspořádala nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Její oficiální zprávu o průběhu konference naleznete na tomto odkazu >>>.