Paní učitelko ticho!

Nebo vás rozsadím!

Nejmenovaný moderátor na nejmenované soutěži…