Na štědrý den napadlo něco sněhu – takže vánoční nálada byla dokonalá! No štědrý den – ten je u nás v Řeži 23. prosince, aby děti s pradětmi mohly mít svůj štědrý den doma doopravdy toho 24.prosince, jak se na správné křesťany sluší a patří!