Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobit svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.

G.B.Shaw