Dopadla letos nad všechna očekávání. Počasí: otřesné. Nepršelo. Lilo. Účast: chabá, 2x Honza, 1 Richard, 1 Petr, 1 Saša, kluci Kuba a Matouš, s vozíkem pomáhala jezdit a nakládat Radka. Další 3 dámy poskytovaly background, tj. teplo v kamnech, plno v žaludku a servis pro Jůlinku, Sofinku, další 2 Honzíky a Šimona.

Výsledek? Osobně jsem měl mokré i spoďáry, ale toho dřeva, toho dřeva byla nakonec celá hromada…