Satan svolal celosvětový kongres démonů.

 

A v úvodním projevu řekl:

 „Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů,aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých kniha etických kodexů,a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. Zdá se, že naše metody už na ně neplatí! Naše věc se zdá být ztracena.“

„Co tedy máme dělat?“ volali démoni.

„Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas a bystrý rozum“, pokračoval Satan,“aby se prostě nezabývali podstatnými věcmi. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami; vymyslete spoustu lákavých možností, jak zaměstnat jejich myšlení.

Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby museli kvůli tomu v práci trávit víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim:  „Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!“ Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne i v noci.

 Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovnímshonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebopočítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořádvyhrávala hudba. Nuťte je, aby každou volnou chvíli trávili se sluchátky na uších a ohlušovali si hlavy, aby si i cestou v autě něčím hlučným vymývali mozky. Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyřihodin denně  na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami.  Kolem silnicnastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Nastavějte jim hypermarkety, kde budou trávit stále víc času  a stále víc utrácet za věci, které nepotřebují. Jejich schránky naplňtereklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma.  V časopisech a vtelevizi jim často předhazujte nedostižně štíhlé modelky  a svalnaté modely, aby začalivěřit, že tohle je pravá krása, a znechutili si své protějšky.

Postarejte se, aby honbou za penězi byli každý večer unavení a neměli chuť se milovat.  Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z dovolených a rekreací  vraceli vyčerpaní. Vymýšlejte pro ně spoustu možností „aktivního“ odpočinku v zábavních parcích, multikinech a v hledištích stadionů, aby neměli čas zavítat do přírody a při pěších túrách si pročistit hlavu. Hlavně je stále a bez oddechu zaměstnávejte hlučnou komerční zábavou!

To jim naprosto zabrání slyšet hlas zdravého rozumu, který je tichý a nevtíravý.”

 

Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí …

 

A Satan se nemýlil. nastal čas, že hojnou úrodu plodů své práce nestačí sklízet!