zpět na Tak mi cvrnklo o klobouček

zpět na Tak mi cvrnklo o klobouček

Neuvěřitelnou shodou náhod jsem zapnul televizi. Neuvěřitelnou shodou náhod mi ujela ruka na ovladači a na obrazovce naskočil Relax – Pohoda. No, řekněte, slyšeli jste o takové stanici? No a tam… Není to moře? Kaspické? A do toho Floydi!

We bitch and we fight
diss each other on sight
but this thing we do…
These times together
rain or shine or stormy weather
this thing we do…
With world-weary grace
we’ve taken our places
we could curse it or nurse it and give it a name
Or stay home by the fire
felled by desire, stoking the flame.
But we’re here for the ride

It’s louder than words
this thing that we do
louder than words
it way it unfurls
It’s louder than words
The sum of our parts
The beat of our hearts
Is louder than words
Louder than words

The strings bend and slide
as the hours glide by
an old pair of shoes
your favorite blues
gonna tap out the rhythm
Let’s go with the flow
wherever it goes
We’re more than alive

It’s louder than words
this thing that we do
louder than words
the way it unfurls
It’s louder than words
The sum of our parts
The beat of our hearts
Is louder than words
Louder than words

Louder than words
This thing they call soul
It’s there with a pulse
Louder than words
Louder than words

Pomlouváme se a zápolíme spolu
útočíme na sebe už od pohledu
ale to, co děláme…
Ten čas, co trávíme spolu
v dešti, slunci, vichřici,
to, co děláme…
S tou naší bohorovnou smělostí
vzali jsme si, co je naše
A teď to můžeme proklínat, hýčkat, dávat tomu jména
Nebo zůstat pěkně doma u kamen
přemožení chtíčem, pilně přikládat
Ale přišli jsme si trochu užít

Je to hlasitější než slova
to, co děláme
hlasitější než slova
jak se to rozvíjí
Je to hlasitější než slova
Suma našich částí
Tlukot našich srdcí
Je hlasitější než slova
Hlasitější než slova

Smyčce sténají
zatímco hodiny plynou
pár starých bot
do tvého oblíbeného blues
podupává si do rytmu
Pojďme splynout s proudem
ať už plyne kamkoliv
Jsme víc než jen naživu

Je to hlasitější než slova
to jediné, co děláme
hlasitější než slova
jak se to rozvíjí
Je to hlasitější než slova
Suma našich částí
Tlukot našich srdcí
Je hlasitější než slova
Hlasitější než slova

Hlasitější než slova
Ta věc, co říkají jí duše
Je tam, co tepe ti puls
Hlasitěji než slova
Hlasitěji než slova