Původní Marie
a. nebyla zcela proporční
b.během zimy z ní zůstalo opravdu málo…
Eva ještě během zimy připravila Marii v2.0 – no a dnes jsme ji instalovali.

Po instalaci Marie jsme se odebrali na zasloužený oběd do boudy Krakonoš. Obrázky z cesty zde.