Pivo Erb je z Banské Štiavnice (Selméczbánya) a hodně připomíná piva typu ale.