Náš vnuk byl pokřtěn coby Viktor Alexander Tadeáš.


… a ještě odskok do galerie…