Odskok do galerie

… a vypadá to, že si zde pobudeme déle… Ale je tu hezky a síly se vracejí. Už kolikrát E. ani nestačím.