Úvodní stránka

70 let MFF

Napsat komentář

Zajímavá část – příspěvek děkana Rokyty

Klíčová slova: MFF, výročí, Karolinum

Hvězdy, květiny a děti…

Napsat komentář

„Z ráje nám zůstaly 3 věci:
hvězdy, květiny a děti.“

Dante Alighieri

Chvilka už uplynula ….

Napsat komentář

Hvězdná brána X (3)

Chvilka už uplynula – jdem zachránit galaxii!

(Máte chvilku, abyste se rozhlédli…)

Muži a mořská panna

Napsat komentář

Tak se jmenuje knížka, kterou jsem si objednal jako antikvární kousek ve vydavatelství Mare-Czech. Kupodivu pan vydavatel se nejmenuje Mareček příjmením, jak by mohlo plynout z napsaného, nicméně dílko Wolfganga Otta mne zaujalo poté, co jsem objevil jeho Žraloky a malé ryby v knihopřístřešku na nádraží ve Svobodě nad Úpou.

Balíček, jenž mě čekal u nás na poště mne hned zaujal provedením zpáteční adresy. Uznáte sami, že takové dílko neuzříte na každém balíku.
Otevřel jsem balíček a tržiště výtvarných orgií pokračovalo:

Ano, takhle také může vypadat daňový doklad.

Ale to nebylo vše: balení bylo z listů jakéhosi staršího kalendáře a malby na něm mne zaujaly. Nechtěl jsem, aby mi zmizely z očí beze stopy a tak jsem je naskenoval. A byly to koláže pana vydavatele osobně – s lodní tematikou.

Třídíme odpad

Napsat komentář

Inzerát

Napsat komentář

Hľadá sa dievča, ktoré vie pekne pi-
sať na stroji, ako aj vare-
čkou narábať, tvrdé a mäkké ko-
láčiky piecť, prádlo a tri-
koty hladiť a veselosťou a tr-
valým spolužitím, pradením a
tkaním spríjemniť život starému mládencovi.

Šetřte vodou!

Napsat komentář

Pijte pivo!

Medard

Napsat komentář

Letos je Medarda skoro každý den…

To vám byla zakysanka!

Napsat komentář

To vám byla zakysanka! Když jsem ji mazal, tak jsem vohnul nůź!

7 hlavních hříchů

Napsat komentář

Včera si E. našla v archivu pořadů ČT2 rozhovor s MUDr. Radkinem Honzákem na téma hříchů – viz post „Jak se změnily hodnoty života“ – jehož část si dovoluji volně zpaměti zprostředkovat:

… Církev rozeznávala 7 hlavních hříchů. Nemyslím si, že to byly hříchy nějak důležitější než ty ostatní, jsem přesvědčen, že byly označovány jako hlavní, protože vesměs pocházejí z naší hlavy. Současná medicína vytvořila z těchto hříchů nemoci, a tak zbavila hříšníky jejich hříchů.

Hřích přestává být problémem hříšníkovým, neb se stal nemocí – a za tu odpovídá lékař. Jak se léčí nemoc? Lékem, nejlépe pilulkou – a není zapotřebí úsílí hříšníkovo o nápravu….

Něco o práci a pro ajťáky.

Napsat komentář

Už jsem to jednou vykládal. Na nějakém školení. Bylo to asi 10 řádků nějakého programu a z nějakého důvodu, který si již samozřejmě ani nepamatuji, jsem chtěl v tomto kódu něco opravit.10 řádků – to zas tolik není -ale. Mně neznámé reference na mně neznámé objekty uvedené do mně nepochopitelných relací. A ono to fungovalo! Vzal jsem na to debugger – a jediné co jsem dokázal zjistit, že se vykonává jedna instrukce po druhé bez chyby. Kde vykutat nějaké mezivýsledky – to z kódu nebylo vůbec jasné, jaký byl použit algoritmus – na to jsem nedokázal přijít. Program byl bohatě komentován, ale to nepomohlo. Celou věc jsem odložil s tím, že jsem to psal buď úplně namol, anebo v té chvíli mně – nepozorovaně – osvítil záblesk geniality. Nic mezi tím….

Až dnes. Webový článek, který sice nevyřešil dávnou záhadu, ale dokonale mne uklidnil: nejsem sám….

https://medium.com/better-programming/56-funny-code-comments-that-people-actually-wrote-6074215ab387

JAK   SE   ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA

1 komentář

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

 • pýchu
 • lakomství
 • závist
 • hněv
 • smilstvo
 • nestřídmost
 • lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

 • z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
 • z lakomství   zákon ekonomiky;
 • nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
 • závist v boj o spravedlnost;
 • hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
 • smilstvo v prevenci proti neurózám;
 • lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

 • hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
 • okrádání definované jako svobodný trh,
 • zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
 • neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
 • likvidaci pozitivních hodnot   jakožto zbavení se předsudků,

Nacházíme se ve   známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:

 • svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
 • tolerance se proměnila v ustupování zlu
 • korektnost v povinný názorový koridor.

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

Dejte mu kachnu!

Napsat komentář

Oan-san se nevěřícně podrbal na hlavě. „Vyvádí jako splašený býk jen proto, že jste mu nabídla chlapce?“
„Ano.“
…..
„Tyhle barbary jaktěživ nepochopím,“ řekl Oan-san popuzeně. „Už z ohledu na nás všechny, prosím vás, Mariko-san, udobřete ho. Vyskakuje, poněvdž tak dlouho nepolštářoval.“

Náhle dostal nápad: „A co když je impotentní? To vyprávění, jak polštářoval ve vsi bylo dost mlhavé, co?“

„Tak se ho na to zeptejte!“
Marika okamžitě učinila, co jí poručil, a Oan ke své hrůze viděl, jak barbarovi znovu zbrunátněla tvář a proud hnusně znějící barbarštiny naplnil místnost.
„Ří… Říká, že ne.“ Vydechla Mariko jedva srozumitelně.
„To všechno znamenalo ne?“
„Oni… oni v rozrušení užívají mnoho malebných slov.“
Oan se začal úzkosté potit, protože byl zodpovědný. „Utište ho.“
Jeden z ostatních samurajů řekl snaživě: „Oan-san, třeba patří k těm, co se rádi páří se psy? O těch korejských česnekožroutech jsem slyšel  ledacos povídat. Ano, páří se se psy a … už si vzpomínám, už to mám, se psy a s kachnami. Možná, že tito zlatohlávci jsou jako pojídači česneku, aspoň stejně smrdí. Třeba by chtěl kachnu!“

James Clavell: Šógun

Super zpráva pro starý.

Napsat komentář

Od: hana …………………………….
Datum: 18. 11. 2020 20:39:25
Předmět: Fwd: STARÝ?SUPER ZPRÁVA

Konečně potvrzení skutečnosti, kterou dávno vím…….

 • Nejproduktivnější věk osoby je od 60 do 70 let;
 • Druhou nejproduktivnější lidskou fází je věk od 70 do 80 let;
 • Třetí nejproduktivnější fáze – 50 a 60 let.

Před tím ještě osoba nedosáhla svého vrcholu:

 • Průměrný věk nositelů Nobelovy ceny je 62;
 • Průměrný věk prezidentů 100 největších společností na světě je 63 let;
 • Průměrný věk pastorů ve 100 největších sborech v USA je 71;
 • Průměrný věk papežů je 76 let.

Tím se potvrzuje, že nejlepší a nejproduktivnější roky člověka jsou mezi60 a 80 lety.

Tato studie byla publikována týmem lékařů a psychologů v NOVÉM ANGLICKÉM MEDICÍNSKÉM VĚSTNÍKU.
Zjistili, že ve věku 60 let dosáhnete vrcholu svého emocionálního a mentálního potenciálu, a to pokračuje, dokud vám nebude 80.

Proto, pokud je vám 60, 70 nebo 80 let, jste na nejlepší úrovni svého života.

 

ZDROJ: New England Journal of Medicine.

Piju kafe a vím co a jak…

Napsat komentář

manželka praví …

Napsat komentář

Kdybych se mu ztratila, tak by to nebyl takový průser, jako když by si nenabil mobil…

‎Hezká cedulka.

Napsat komentář

Hezká cedulka

Na přechodu buďte trpěliví!

Napsat komentář

Podívejte se na video „24. července 2020“ na YouTube

Hospodářská krize? Ne, mravní bída!

Napsat komentář

Tohle sdělení mi tak ad-hoc přečetl zeťák. Kdo se to obouvá do současných poměrů? – ptal jsem se. Ukázalo se, že tato slova byla vyřknuta před 88 lety…

Poklad Sierry Madre

Napsat komentář

„Objednám zítra hudebníky a uděláme každý večer taneční zábavu. Přijdou nejhezčí devčata a budou potěšena, když si s nimi zatančíte. Chci to všechno uspořádat na vaši počest. Co byste se tedy staral o obchody? Je na světě jen jediná věc, která má cenu, a to je žít a být šťastný. Co můžeme od života víc žádat a dostat než štěstí?“

Dočetl jsem knihu B.Travena. B? Boris? Bruno? O jeho životě se ví dost málo (wikipedia). Našel jsem ji v knihobudce u nás v Řeži. Nvím, proč mne ten název zaujal. Snad kdysi doma, na dálném východě, rodiče byli členy SPKK (nejbližší odkaz jsem našel na https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_spisovate%C4%BE), jsem ten hřbet vídal v knihovně….

Ale mohu říci, teď když probíhá závěr poslední třetiny mého života, že ten prostý Indián měl stoprocentní pravdu!

Senotín

Senotín

Older Entries