Lodičky na Vltavě

Napsat komentář

No, Evu uchvátila akce pražských geokešířů a řekla si, že něco takového zmáknem v Řeži taky.

Jak je v Řeži

Napsat komentář

Rozsvěcení vánočního stromu na adventí neděli.

Odeslané z telefonu HTC

Jak je v Řeži

Napsat komentář

Růžička, třikráte vytržená, napadená padlím, teď, téměř na začátku zimy, krásně rozkvetla. Její červená kamarádka z druhé strany vchodu se uložila k zimnímu spánku.

Jak je v Řeži

Napsat komentář

No, rostou, rostou. O tyhle jsme zakopli cestou z vlaku.

Jak je v Řeži

Napsat komentář

No jak – je čas, kvetou citróny…

Jak je v Řeži

Napsat komentář

Náš vánoční kaktus trávil léto na balkóně. Až teď, v říjnu, mu byl povolen návrat do kuchyně.
A jemu se v staronovém působišti zřejmě líbí.
Odeslané z telefonu HTC

Nesmrtelná tlama

Napsat komentář

Tlama, žabotlam, panťák, lochneska, 475-ka – prostě historický stroj, uvedený do provozu někdy v létech 1966-1977. A má se čile k světu! Na trati 091 (Kralupy — Praha) zajišťuje podstatnou část špičkové dopravy. I když v počátcích své kariéry nepatřil mezi spolehlivé stroje, dnešní fírové s nimi doopravdy umí, takže když nějaký jeví známky klinické smrti, prostě mu domluví. Jako třeba včera v Sedlci kolem 19-té hodiny.

… no tahle mne vezla do práce dnes ráno.

Older Entries