Úvodní stránka

STOP ACTA!

Napsat komentář

Jaká nebezpečí přináší smlouva ACTA, sledujte na video (české titulky zapněte tlačítkem cc):

ACTA ad acta!

Napsat komentář

Proč mi vadí připravovaný pakt ACTA:

  1. ACTA je připravován lidmi, kteří jsou informatickým myšlením v daleké minulosti a podle toho tento návrh smlouvy vypadá. Byl připraven v utajení, bez možnosti dosažení konsensu napříč společností.
  2. ACTA neřeší problémy autorského práva, ACTA je kladivem na čarodejnice, kterým vydavatelské firmy a různé „ochranné organizace“ chtějí ochránit svoje zisky. Nebyl diskutován na veřejných fórech a obsahuje řadu ustanovení mírně řečeno problematických.
  3. Vydavatelské firmy samy finančně podporovaly vývoj technologií, které významně usnadnily možnost kopírování (vývoj CD-ROM a  digitálních záznamů obecně). Teď když zjistili, že se tyto technologie obracejí proti nim samotným, chtějí tyto technologie kriminalizovat.
  4. Zavedení kontrol paměťových médií (např. na hraničních přechodech) je bezpříkladným precedensem porušování základních lidských práv. Zavedení kontrol elektronických zařízení není kontrolou počítačů (notebooků), přehrávačů MP3 a další „zábavné“ elektroniky. V krátké době budou mít svá paměťová média naslouchací přístroje seniorů, přístroje pro kontrolu vidění, přístroje zajišťující správnou funkci srdce pacientů atd… Je nemyslitelné, aby se pod záminkou prohlížení „počítačů“ prohlížely i tyto přístroje (mezi jinými).
  5. Legalizace prohlížení osobních elektronických zařízení represívními orgány státu (celníky, policií a v mnoha případech pohůnky režimu) je cestou legalizace šikany nejtěžšího kalibru.