Kritizovaný nešvar: lidé chodí mimo chodníky po trávníku. Lze mít i jiný názor: Lidé nechodí mimo chodníky, to jen asfalt vylili na nesprávná místa!
Neboť co je chodník? To je místo, kudy chodí lidé. Můžeme se dohadovat o adjektivu určené (místo). Na to je několik odpovědí: Kdo bude určovat? Kdo bude vybírat toho , kdo určuje? Kdo to bude kontrolovat? Kdo bude vybírat kontrolory?
Odpovědi mohou býti jednoduché – a tudíž špatné, anebo složité, tudíž nevyhovující.
Resumé: nebylo by nejjednodušší udělat asfaltový chodník tam, kudy lidé potřebují chodit?
A kam potřebují chodit na přiloženém obrázku? Podívejte se ještě jednou/ zvětšete si obrázek! Už vidíte tu zastávku?!!