Zajímavá část – příspěvek děkana Rokyty

Klíčová slova: MFF, výročí, Karolinum