Úvodní stránka

Jak jezdím.

Napsat komentář

Dokončil jsem Dsd Rybák a Calm (nápisy jsem sehnal jako Balm). Chtěl jsem si je prohlédnou na svém polygonu – Horusicích… Zejména je pozoruhodné opravdu krátké spojení Dsd a Be – při sunutí jsou malé problémy, ale při tažení bezproblémový průjezd i po obloucích 286mm…

Den železnice 2011 – Děčín

Napsat komentář

… a několik pohyblivých obrázků:

Zelený Anton na točně

Zelený Anton táhne, Albatros strká

Pendolino v nelahozeveských tunelech.