Strastiplná a dlouhá cesta – v Záboří nad Labem přesedám z bratislavského na vídeňský rychlík a v Praze mne čeká zeťák s berlí a odváží mne domů… do Řeže.