Hľadá sa dievča, ktoré vie pekne pi-
sať na stroji, ako aj vare-
čkou narábať, tvrdé a mäkké ko-
láčiky piecť, prádlo a tri-
koty hladiť a veselosťou a tr-
valým spolužitím, pradením a
tkaním spríjemniť život starému mládencovi.